Logga in

Bli säkerhetsrådgivare

För att bli säkerhetsrådgivare måste du genomgå en examination med godkänt resultat. - Läs mer - Föreskrifter om säkerhetsrådgivare Examinationen anordnas av MSB och sker normalt sett hos MSB i Karlstad. Se provtillfälle

Godkända säkerhetsrådgivare

På grund av konkurrensskäl kan vi inte rekommendera någon enskild säkerhetsrådgivare. Vi kan dock hjälpa den som söker en säkerhetsrådgivare genom att skicka utdrag ur registret över säkerhetsrådgivare bosatta inom viss område.

Verksamheter och säkerhetsrådgivare

Verksamheter som transporterar eller avsänder farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare och meddela MSB om vem som utsetts. Säkerhetsrådgivaren ska vara examinerad och ha behörighet för de transportslag som verksamheten omfattar. Det finns undantag från kravet på att ha säkerhetsrådgivare.