Logga in

Anmälan/Prov för säkerhetsrådgivare

Anmälan till prov
2020-11-25 Karlstad Aulan Björken

Anmälan
Förstagångsprov
Prov för den som inte tidigare har genomgått examination eller när
giltighetstiden (5 år) på ett tidigare intyg för säkerhetsrådgivare har gått ut.

Repetitionsprov
Prov för den som har ett intyg för säkerhetsrådgivare som inte är äldre än 5 år.

Omprov
Prov för den som tidigare har blivit underkänd vid examination.
Vid omprov examineras endast de avsnitt som underkänts vid tidigare examination.

Kompletteringsprov
Prov för den som har ett intyg för säkerhetsrådgivare, men önskar
utöka sin behörighet.

Deltagare: ange